Om SMDF

Välkommen till SMDFs seminarium om handledning av forskarstuderande i matematikdidaktik

Stockholms universitet, torsdagen 29 november, 10-15.

Vad utmärker god kvalitet i en matematikdidaktisk avhandling? Vad skiljer arbetet med en matematikdidaktisk avhandling från en i matematik eller pedagogik? Vilka publikationer kan räknas in i en sammanläggningsavhandling och hur ska man se på att skriva tillsammans?

Handledning av doktorander är en av de viktigaste uppgifterna för en forskare. Kvaliteten och karaktären på handledningen har stor betydelse för doktoranders utveckling till forskare och påverkar på sikt kvaliteten i hela forskningsfältet. I Sverige är matematikdidaktik ett relativt nytt ämne där det finns få handledare som själva handletts av en handledare med en svensk forskarutbildning i ämnet. Även om många sidor av doktorandhandledning kan vara lika när man jämför olika ämnen och forskningstraditioner, så finns det också många frågor som är ämnesspecifika. Det finns också aspekter av handledarskapet som är specifika för Sverige, som har att göra med de svenska institutionella ramarna och ledningskulturen. Ett fokus på kvaliteten och karaktären på den handledning vi bedriver skulle kunna stärka den svenska matematikdidaktiken.

I syfte att stimulera till eftertanke och utveckling ordnar SMDF, Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, därför ett seminarium för nuvarande eller blivande handledare. Till seminariet har vi bjudit in docent Ewa Bergqvist och docent Iben Christiansen som båda har egen handledningserfarenhet och även har tänkt mycket på handledningen.

Läs mer om seminariumet här.

Anmäl dig senast 19 november här.

Varmt välkomna!

———————————————————————————————————————–

Nu finns dokumentationen från NORMA 17 tillgänglig och du hittar den här. Framöver kommer du att kunna hitta den under menyn MADIF där alla texter i SMDFs skriftserie finns listade.

God läsning hälsar styrelsen

 

Om SMDF

Välkommen till Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, SMDF!

Vi verkar för att stärka den svenska matematikdidaktiska forskningens utveckling och kvalitet samt betydelsen för utbildning i matematik på alla nivåer. SMDF har som målsättning att utgöra en mötesplats för alla som är intresserade av matematikdidaktisk forskning, via konferenser och seminarier, medlemsblad, årsmöten och hemsida. Läs gärna mer i våra stadgar.

Föreningen bildades 1999 och har sedan dess drivits ideellt genom styrelsen och dess medlemmar. Medlemskapet är öppet för alla men riktar sig främst till forskare, forskarstuderande och andra forskningsintresserade inom matematikdidaktik. Medlemmarna är kärnan i SMDF och därför är arbetet med att sprida information om föreningen och öka medlemsantalet avgörande för framtiden.

Våren 2016 valdes Barbro Grevholm och Christer Bergsten in som hedersmedlemmar i SMDF  – för sina mångåriga engagemang och viktiga insatser under SMDFs inledande tid.

Det finns många andra som också gjort fina insatser för SMDF genom åren. Tidigare verksamhetsberättelser/planer (1999-2011, 2014, 2015, 20162017) talar för sig.

I vår verksamhetsplan för 2018 kan du läsa vad vi siktar mot i år.